උඩු ගුවනේ සිට......

Friday, January 14, 2011

6 ප්‍රතිචාර:

 • නිශා says:
  January 14, 2011 at 12:07 PM

  කොහොමද මේ පින්තූර ගත්තෙ? ලස්සනයි.

 • චතුවා says:
  January 14, 2011 at 3:39 PM

  සා.... මේ ටිකනම් එල.. ගුවන් සවාරියක් ගිහින් වගේ... :D

 • ඔයයිමමයි says:
  January 14, 2011 at 5:59 PM

  අන්තිම පින්තූර 2 තියෙන්නේ ලංකාවේ නැගෙනහිර පැත්තේ ගොඩබිම් වෙරළ තීරය......

 • නදී says:
  January 14, 2011 at 6:05 PM

  අය්ය උඩ ගියාද :O

 • හසී රන් says:
  January 14, 2011 at 10:22 PM

  හම්ම්. . . ලස්සනයි

  ප්ලේන් එක ගේ ලගින් යනකොට අයියා එකේ තටුවට කොහොම හරි වහලේ ඉදන් පනිනවාලු ඕවා අරන් තියෙන්නෙ එවෙලේ...

  ඔබගේ මහන්සිය අගේ කරමි. අන්තිම 100 යැවිය හැක. . .

 • Unknown says:
  February 6, 2011 at 9:22 PM

  air asia wage....

Post a Comment