එක දවසක් හැන්දෑවක - අතුල අධිකාරි (සින්තටික් සිහිනය)

Saturday, April 2, 2011


එක දවසක් හැන්දෑවක
කණාමැදිරි එළි පාරක
මං හෙව්වා තරු කැටයක්, මං හෙව්වා තරු කැටයක්
නිල් පාටින් පායා දිලෙන, නිල් පාටින් පායා දිලෙන


සිහිනයක ගිලී මා සිටියා
කව්රුදෝ ඇවිත් දොර බිදිනා විට
සුලන් පොදක් වත් හැරුනු දොර පියනින් ආවානම්
සිහිනයේ සුව අරන්, නන්නාදුනනා දෑසක්
නිවී නිවී දිලිසුනා මොහොතක්
සුහද ආරාධනාවක් අරන් ඈ ඇවිත් දොරකඩට
පවන් පොදකටවත් ඉඩක් නෑ නොවෙද
අවකාශයම වසාගෙන, ඈ සිටිනා විට මා අසල
ඈ සිටිනා විට මා අසල


එක දවසක් හැන්දෑවක....


මා අසල ලැඟුම් ගනු පෙරතුව
මාතුලට මොහොතකට එබුනා නම්
පැහැදිලිව දකින්නට තිබුනා
මාතුලම මා නොවන පිටස්තරයකු සිටිනා වග
ඔබේ පෙම මා හටද, මා නොවෙනා ඒ අමුත්තා වෙතද
ඔබේ පෙම මා හටද, මා නොවෙනා ඒ අමුත්තා වෙතද
මා නොවෙනා ඒ අමුත්තා වෙතද
මා නොවෙනා ඒ අමුත්තා වෙතද....

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment