ඇයි හිනා වෙන්නෙ?

Wednesday, April 6, 2011

2 ප්‍රතිචාර:

 • තාරක Dilsh@n says:
  April 6, 2011 at 3:31 PM

  ම් ම්....
  මැරුණට පස්සෙ ඇස් 2 දුන්න කියල කිසිම පාඩුවක් වෙන්නෙ නෑනෙ. ඒත් ඇයි ඒ දේ වැඩිය වෙන්නෙ නැත්තෙ?

 • සංකල්ප says:
  April 6, 2011 at 8:31 PM

  අපොයි මගේ කනෙක්ශන් එකට මේ වීඩියෝ එක ලෝඩ් වෙන්නේ නෑනේ.
  මොනවද වෙන්නේ කියලා දන්න කෙනෙක් කිව්වනම් බලන්න !!!!

Post a Comment