මතක සටහන්

Wednesday, December 14, 2011


හිමිදිරි උදයේ
දෙනෙත් ආලෝකයෙන්

පිබිදෙන්නට මත්තෙන්

ඔබේ රුව සිතෙන් ඇඳ

ඔබට ආදරෙයි කියා
නැගිටින මා...
තරු කැට දිලෙන

රෑ යාමේ

යහනේ සැතපී

නිදි කුමරී

මා වැලඳ ගන්නට මත්තෙන්

සිතේ තැන්පත්ව ඇති

ඔබේ රුව මතක්කර

සුබ රාත්‍රියක් කියන මා..

කෙසේ නම්

අමතක කරම්ද නුඹ
..


ප.ලි- පිලිතුරු අදහස් ලියන්න බැරි වුනොත් සමා වෙන්න ඕන හොඳේ.

3 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment