සමන් දෙවිඳු කරුණාව

Tuesday, December 21, 2010

උඳුවප් පොහොයෙන් ඇරඹෙන සිරිපා වන්දනා සමය වෙනුවෙන්............


5 ප්‍රතිචාර:

 • Anonymous says:
  December 21, 2010 at 5:42 PM

  ලස්සන පින්තූර එකතුවක්.

 • Prabhath says:
  December 21, 2010 at 6:03 PM

  sri padayata mewarath...............

 • චතුවා says:
  December 21, 2010 at 6:25 PM

  එකම එක පාරයි ගිහින් තියෙන්නේ මම.. යමුද අපි? :D

 • Hasitha Gunasinghe says:
  December 23, 2010 at 2:24 PM

  niyamaaai

 • Prabhath says:
  December 26, 2010 at 9:14 PM

  එහෙනං ඔයයි මමයි එකතු වෙලා සිරීපාදෙ යමු අක්ෂරයේ අපි හැමෝමත් එක්ක....

Post a Comment