අක්ෂර අපේ නත්තල් ගහ..

Friday, December 24, 2010

ඔබ

සැම හටම

සාමය හා සතුට

පිරී ඉතිරි යන්නාවූ

ප්‍රීතිමත් හා සුබ නත්තලක් වේවා!

May 

joy and happiness snow on you, 

may the bells jingle for you 

and may Santa be extra good to you! 

Merry Christmas!

මේ අක්ෂර අපේ නත්තල් සුබ පැතුමයි !

7 ප්‍රතිචාර:

 • Rasika Nanayakkara says:
  December 24, 2010 at 6:51 PM

  ඔබටත් එසේම වේවා....

  ජය වේවා.....

 • Anonymous says:
  December 24, 2010 at 7:21 PM

  එසේම වෙවා ලමයෝ... :)

 • චේ උන්නැහේ... says:
  December 24, 2010 at 8:17 PM

  එසේම වේවා සහෝදරයා,,, මගේ සුභ පැතුමත් මේකටම එක් කරනවා....
  අපේ අක්ෂරයේ මිතුරන් හැම දෙනෙක්ටම සාමය , සතුට පිරි සුභම සුභ නත්තලක් වේවා කියලා මමත් ප්‍රාර්තනා කරනවා...

 • ඉලංදාරියා says:
  December 24, 2010 at 9:17 PM

  ප්‍රිතිමත් නත්තලක් වෙවා!!!!!!!!!

 • චතුවා says:
  December 24, 2010 at 9:48 PM

  රනා.. නත්තල ප්‍රීතිමත්ව සමරන්න... :)

  ජයවේවා..

  .................................................................

  නිම්ශා නගේ.. ස්තූතියි...

  .................................................................

  චේ.. බොහොම ස්තූතියි සහෝ..!

  .................................................................

  ඉලංදාරියා.. බොහෝම ස්තූතියි.. නත්තල ප්‍රීතිමත්ව සමරන්න ඕනේ එහෙනම් ඕං....

 • නදී says:
  December 24, 2010 at 11:23 PM

  හෑමෝටම සුබම සුම නත්තලක් වෙන්න කියල මම් ප්‍රාර්ථනා කරනවා!

 • චතුවා says:
  December 25, 2010 at 12:11 PM

  ස්තූතියි අක්කා..

Post a Comment